Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(19557,19556,19555,19554,19553) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
24.10.2019 - Medeniyet Odyoloji Günleri - 1 26.10.2019 - III. İKB Sempozyumu- Eğitimde re/habilitatif yaklaşımlar ve Müzik 07.11.2019 - Dış kulaktan iç kulağa endoskopik ve mikroskobik kulak cerrahisi 09.11.2019 - 2. Ankara Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumu 13.11.2019 - 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi