Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(17434,17433,17431,17425,17423) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
31.08.2018 - Baku Rhinoplasty Days 05.09.2018 - 8.Solunum Zirvesi... 06.09.2018 - 3.Eurasian Respiratory & Allergy Summit.. 15.09.2018 - Yeterlik Uygulama Sınavı.. 19.09.2018 - 10. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği Kongresi