Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(16840,16838,16837,16836,16835) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
28.04.2018 - 14.Türk Rinoloji, 6.Otoloji Nörotoloji, 2.Baş-boyun 04.05.2018 - 9.Vertigo'ya Pratik Yaklaşım.. 04.05.2018 - 10.Ulusal Larengoloji Kongresi 04.05.2018 - 1. Uluslararası Koku ve Tat Kursu 05.05.2018 - 2.İşitme Cihazları Sempozyumu