Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(15845,15844,15843,15842,15841) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
24.11.2017 - 3. Uluslararası Katılımlı Zor Havayolu ve Laringotrakeal Stenoz Toplantısı 24.11.2017 - 35.Fırat Dicle Havzası KBB Toplantısı 25.11.2017 - EGE Kadavra Günleri - Temporal kemik ve parotis 25.11.2017 - 14. Başkent KBB Günleri - Baş Boyun Kanserleri 07.12.2017 - 9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi