Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(13729,13728,13730,13727,13726) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
26.10.2016 - 38.TÜRK ULUSAL KBB-BBC KONGRESİ 04.11.2016 - KBB Hekimi Gözüyle İşitme Cihazı Uygulamaları 11.11.2016 - Ege KBB Kadavrada Diseksiyon Günleri 12.11.2016 - TKBB-BBCD Yeterlik Uygulama Sınavı 18.11.2016 - Ege KBB Kadavrada Diseksiyon Günleri