Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(15995,15994,15993,15992,15989) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
04.02.2018 - Pediatrik Odyoloji Kongresi 16.02.2018 - II. Ulusal Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu 21.02.2018 - 31.Politzer Society Meetings.. 01.03.2018 - Uludağ 2018 KBB günleri 17.03.2018 - 12.Cerrahpaşa TKDK