Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(21072,21071,21070,21069,21068) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
03.12.2020 - New Minimally Invasive Approach in Bleeding Management and Support of Intranasal Structures 16.12.2020 - Eğri Burunda Tipe Yaklaşım-Eğri BurundaDorsuma Yaklaşım 15.01.2021 - 12.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Kongresi-SANAL 13.02.2021 - Otoloji de KIŞ Toplantıları - 10. 25.03.2021 - 18.Videokonferanslar