Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(13396,13397,13399,13394,13400) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
07.09.2016 - ECHNO-European Congress on Head and Neck Oncology 22.09.2016 - İstanbul KBB 8.Kongresi 01.10.2016 - Vertigo'ya Pratik Yaklaşım - 7 06.10.2016 - Medi-Trio 1 07.10.2016 - I. Uluslararası İşitme Konuşma Bilimcileri Kongresi