Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(17928,18015,18016,18017,18010) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
13.12.2018 - Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi 14.12.2018 - 13. Tepecik'te Birlikte İzleyelim 15.12.2018 - Tanıdan Tedaviye Vertigo 20.12.2018 - Sialendoskopi.. 23.12.2018 - SES Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu..