Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(17720,17719,17718,17717,17716) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
19.10.2018 - 35.Fırat Dicle havzası KBB Sempozyum ... 23.10.2018 - Botox ve Dolgu Uygulamaları 26.10.2018 - 6. Dokuz Eylül KBB Alumnisi.. 27.10.2018 - Rhino Ankara - 2 07.11.2018 - 40.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi