Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(14615,14623,14616,14617,14620) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
31.03.2017 - Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları 03.04.2017 - Nörotolojik değerlendirme de Radyoloji... 08.04.2017 - Tinnitus Sempozyumu ve Notch Terapi Workshop 08.04.2017 - İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu.. 08.04.2017 - Rhinoplasty School