Kullanıcı Girişi:
SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) AND news.id NOT IN(14426,14422,14425,14414,14420) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20
takvim
02.03.2017 - 3. VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL & 44.NESC 03.03.2017 - Pediatrik KBB toplantısı.. 18.03.2017 - 10.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon kursu 18.03.2017 - 7 ncı Vertigo seminerleri 18.03.2017 - Akdeniz'den Canlı Cerrahi Günleri