SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) order by news.datesent DESC LIMIT 0,20 Kanal KBB
Kullanıcı Girişi:
GENEL DUYURULAR
Karadeniz web'i açıldı... 2.Karadeniz Ülkeleri Otoloji Odyoloji Kongresi webi yayında..  24-01-2020 devamı...
KBB' ci DEKAN... Meslektaşımız Prof.Dr. 24-01-2020 devamı...
İstanbul KBB' de 23 Ocak... Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı Acıbadem Maslak Hastanesinde...   24-01-2020 devamı...
28 Ocak' ta Ankara Tıp' ta.. TKBBV-Ankara etkinliği 28 Ocak akşamı 18:30' da Ankara Tıp' ta  Vokal Fold Paralizileri 24-01-2020 devamı...
İşitme cihazı ve Kulak kalıbı kursu... İşitme cihazı ve Kulak kalıbı kursu... 24-01-2020 devamı...
Yeni Tarih Yeni Otel... Yeni Tarih Yeni Otel...
 
24-01-2020 devamı...
1.Oto-Odyo Kongresi 1.Oto-Odyo Kongresi  23-01-2020 devamı...
Dr.Meço 9. Nottingham İleri Frontal Sinus Cerrahisi Kursunda... 9. Nottingham İleri Frontal Sinus Cerrahisi Kursu yapıldı.   22-01-2020 devamı...
Kırıkkale de bir Uzman.. Kırıkkale de bir Uzman.. 22-01-2020 devamı...
Erişçi' nin 30.yılı... Elektrofizyolojide Güncel Konular...  22-01-2020 devamı...
Genç KBB konuşmacılarını arıyor ! Genç KBB konuşmacılarını arıyor !  22-01-2020 devamı...
2.Otoloji & Odyoloji Kongresi 2.Otoloji & Odyoloji Kongresi  web sayfası yayında...  22-01-2020 devamı...
SBÜ SultanGazi' de bir Uzman... SBÜ SultanGazi' EAH' de meslektaşımız...... 22-01-2020 devamı...
Son 9 Gün... Uludağ KBB Günleri... 22-01-2020 devamı...
Cerrahpaşa' da bir Uzman... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı' nda   21-01-2020 devamı...
Sese Multidisipliner Yaklaşım... Sese Multidisipliner Yaklaşım Konferansı ve Kadavra Diseksiyon Kursu 
7-9 Şubat 2020 Kars
21-01-2020 devamı...
Olgularla EKC... Olgularla Endoskopik Kulak Cerrahisi..  21-01-2020 devamı...
25 Şubat' ta Koklear İmplantasyon... 25 Şubat' ta Ankara Tıp' ta Koklear İmplantasyon...
TKBBV Ankara etkinliği saat 18:30
21-01-2020 devamı...
Selected Abstracts... Selected Abstracts from 41st Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress 21-01-2020 devamı...
Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi’nin 1. Kongresi... Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi’nin açılışı ve 1. Kongresi  20-01-2020 devamı...
Her sayfada 20 kayıt gösterilmektedir.