SELECT news.details as details , news.id as id, news.title as newstitle, news.summary as summary, image,file,categories.summary as catsummary, categories.title as category,categories.id as catid , publishdate, UNIX_TIMESTAMP(news.datesent) as datesent FROM news, categories WHERE categories.id!=10 AND news.category=categories.id AND categories.id=38 AND news.publishdate<>'' AND news.publishdate >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) order by news.datesent DESC LIMIT 1600,20 Kanal KBB
Kullanıcı Girişi:
GENEL DUYURULAR
EASE Bükreş...
 
Avrupa Bilim Editörleri Derneği nin 8-10 Haziran 2018 de Bükreş'te yapacağı toplantı için..
21-02-2018 devamı...
Pamukkale' den.. 10-11 Mart 2018 
Pamukkale  Colossea
21-02-2018 devamı...
Yöresel Dernekler Toplantısı Yöresel Dernekler Toplantısı
24-25 Şubat 2018  Kayseri Radisson Blue Otel
21-02-2018 devamı...
6.Geriatri Gerontoloji kursu... 7-11 Mayıs' ta Ankara' da.. 21-02-2018 devamı...
Foniyatri semineri

Şubat-2018 Foniyatri semineri

21-02-2018 devamı...
40. Türk Ulusal' dan... Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU  der' ki..:  20-02-2018 devamı...
Asistanlar bu kez farklı yarışıyor.. " Modern Sabahlar " ile Asistanlar...  20-02-2018 devamı...
Zirve.. Hem de 2009' dan bu yana..  20-02-2018 devamı...
31.Politzer... 31.Politzer ve 2.Global Otoloji Research Forum
www.politzermeeting2018.com
20-02-2018 devamı...
Hem Meniere, Hem EKC... 21 Nisan' da Meniere hakkında herşey..
22 Nisan' da sınırlı sayıda Kadavrada EKC uygulaması..(ustasından ) 
20-02-2018 devamı...
9.ISSS Kongresi 9.International Surgical Sleep Society Meeting
5-7 April 2018   Munich
20-02-2018 devamı...
Son 40 gün...  16.Videokonferanslar 30 Mart ta..   20-02-2018 devamı...
Kafatabanı..2018 Erken kayıt için acele ediniz...  20-02-2018 devamı...
Ercihan GÜNEY onuruna... 8-11 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 4.Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri..  20-02-2018 devamı...
Meram' da yılın ilk Koklear İmplantı... Meram Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda, 2018‘in ilk koklear implant cerrahisi… 20-02-2018 devamı...
Süreyya Şeneldir Adana'da... 22 Şubat 2018 Park Zirve ADANA
Süreyya ŞENELDİR' den Rinoplasti ve...
20-02-2018 devamı...
Taziye'ler... Türk KBB-BBC Derneği önceki başkanlarından
Prof.Dr.Metin ÖNERCİ' nin acı kaybına taziye mesajları..
19-02-2018 devamı...
Otosclerosis and Stapes Surgery 4th International Symposium
Otosclerosis and Stapes Surgery..
5-7 April 2018. Cracow - Poland 
19-02-2018 devamı...
Yöresel Dernekler Toplantısı.. Erciyes KBB Günleri -3
Radisson Blue Otel - Kayseri
24-25 Şubat 2018 
19-02-2018 devamı...
İnönü' de Bir Uzman... İnönü Üniversitesi KBB ABD’dan meslektaşımız 
Dr. İsmail DEMİR
19-02-2018 devamı...
Her sayfada 20 kayıt gösterilmektedir.